ПРАВИЛА УЧАСТІ | Аптека Копійка

Кошик порожній

Ваше ім'я (обов'язково):

Ваш email (обов'язково):

Тема (обов'язково):

Ваше повідомлення (обов'язково):

ПРАВИЛА УЧАСТІ
1. Основні поняття та терміни
1.1. «Організатор Програми лояльності «ЛАЙК» (далі також – Організатор) – товариство, що володіє винятковими правами управління і розвитку Програми, якщо інше не передбачено цими Правилами участі в Програмі лояльності «ЛАЙК» (далі – Правила): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН КРЕМІНЬ”
1.2 «Програма лояльності «ЛАЙК» (далі також – Програма) – комплекс взаємовідносин, в результаті яких Учасник має право отримати Бонуси за здійснені покупки товарів Організатора Програми лояльності “ЛАЙК” та/або Партнера на умовах, визначених цими Правилами.
1.3. «Учасник Програми» (Учасник ) – фізична особа, суб’єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил, та участь якого підтверджена Організатором.
1.4. «Партнер Програми» (Партнер) – суб’єкт господарювання, фізична особа-підприємець, яка відповідно до умов Програми нараховує Бонуси за здійснені покупки товарів .
1.5 «Ідентифікатор лояльності» – номер мобільного телефону учасника Програми.
1.6 «Картка Учасника» – пластиковий носій або віртуальна картка на електронному носії, з унікальним номером який служить для ідентифікації фізичної особи як Учасника Програми з метою здійснення нарахування/списання Бонусів Учаснику
1.6.1. «Картка Учасника, з якої дозволено здійснювати списання Бонусів» – за замовчуванням, це пластиковий носій що може бути використаний не лише для нарахування Бонусів, а й для списання Бонусів.
1.6.2. Власник картки – фізична особа, що зареєстрована як Учасник Програми відповідно до умов цих Правил та володіє картою з ідентифікатором лояльності, що відповідає номеру мобільного телефону Учасника.
1.7. Бонус – умовна одиниця, що зараховується на бонусний рахунок Учасника та списується з бонусного рахунку Учасника у відповідності з визначеними умовами накопичення та розрахунку Бонусами. Бонуси не мають готівкового (грошового) вираження та не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті. Бонуси не є електронними грошима і не виконують функцію електронних грошей. Бонуси не є товаром і не продаються за оплату учасниками програми, а тому нарахування бонусів на рахунок учасника не може бути передумовою їх придбання (оплати) учасником програми. За встановленими умовами програми 1 (один) бонус прирівнюється до знижки у розмірі 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок).
1.8. Решта на карту – це зарахування на бонусний рахунок учасника программи лояльності “ЛАЙК” решти після оплати чека, яка з моменту зарахування трансформується в бонуси та може списуватися з бонусного рахунку Учасника у відповідності з визначеними умовами накопичення та розрахунку Бонусами.
1.9. «Рахунок Учасника» (Рахунок, Гаманець) – сукупність даних в інформаційній системі Програми Організатора про трансакції нарахування та списання Бонусів Учасника.
1.10. «Гаряча лінія Програми» – сервіс, що надається Організатором Учасникам Програми для вирішення питань, пов’язаних з участю в Програмі. Контактні дані Гарячої лінії Програми зазначаються на сайті, розміщеному за посиланням www.apt.co.ua.
1.11. «Точка продажу Партнера» (надалі також – Точка продажу) – всі діючі торгові об’єкти Партнера, по всій території України, за винятком АР Крим та окупованих територій (якщо інший перелік торгових об’єктів не погоджений між Організатором та Партнером (-рами).Конкретний перелік точок продажу Партнера і можливість здійснення у таких точках продажу Партнера нарахування та/або списання Бонусів Учасник може дізнатись за телефоном Гарячої лінії Програми та на сайті www.apt.co.ua.
2. Участь
2.1. Учасниками Програми можуть бути будь-які фізичні особи
2.2. Про умови Програми можна дізнатися з сайту, розміщеного за посиланням www.apt.co.ua, чи за телефоном Гарячої лінії Програми – 5900.
2.3. Ідентифікатор лояльності обслуговується в Точках продажу Партнерів. Актуальний перелік розміщено на сайті за посиланням www.apt.co.ua та може змінюватись.
2.4. Бонуси, нараховані Учасникам під час участі в Програмі, не можуть передаватися, продаватися, перераховуватися (переказуватись), обмінюватись, використовуватися як засіб платежу, в будь-який інший спосіб відчужуватися Учасниками на користь третіх осіб чи використовуватися іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому даними Правилами Програми.
2.5. Ідентифікатор лояльності є активним протягом терміну дії Програми, окрім окремих випадків, визначених цими Правилами.
2.6. Для блокування Ідентифікатора лояльності у випадку втрати чи пошкодження його пластикового носія, в інших випадках, а також для його розблокування, Учаснику необхідно відразу звернутися до Організатора за телефоном Гарячої лінії Програми.
2.7. Ідентифікатор лояльності може бути розблокований тільки у випадку, коли персональні дані заявника збігатимуться з даними,зареєстрованими в інформаційній системі Програми.
2.8. Окрім випадків, коли в Учасника є інша Картка, з якої дозволено здійснювати списання Бонусів, при втраті Ідентифікатора лояльності Учасник повинен звернутися до Організатора з проханням об’єднати Рахунки Учасника (рахунок втраченого і нового Ідентифікатора лояльності).
3. Права та обов’язки Організатора Програми
3.1. Ідентифікатор лояльності є власністю Організатора.
3.2. Організатор має право зупинити Програму, скасувати чи змінити умови (Правила) Програми. У випадку закриття Програми всі Бонуси, нараховані Учасникові під час участі в Програмі, можуть бути використані ним протягом 1-го (одного) місяця після публікації повідомлення про закриття.
3.3. Одному зареєстрованому Учаснику Програми може бути присвоєно одночасно не більше одного Рахунку в Програмі.
3.4. Організатор має право відмовити у видачі картки Учасника, вилучити чи припинити дію карток Учасника, тимчасово заблокувати списання Бонусів з Рахунку Учасника за таких обставин:
а) використання чи спроба використання карток Учасника у спосіб, який не відповідає умовам Програми та Правилам;
б) будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях Учасника щодо його участі у Програмі;
в) відсутність будь-яких операцій з використанням Ідентифікатора лояльності протягом 12 місяців;
г) відкликання фізичною особою своєї згоди на обробку її персональних даних;
Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.
3.5. Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми та використовувати їх у рамках Програми та цих Правил.
3.6. Організатор періодично інформуватиме Учасника про його можливості , проте не несе відповідальності за те, що таке повідомлення не було доставлене, якщо це сталося внаслідок незалежних від Організатора обставин.
3.7. Нарахування Бонусів згідно з цими Правилами, відповідно до правил (умов) акцій (пропозицій) в рамках Програми здійснює Організатор, .
4. Права та обов’язки Учасника
4.1. Учасник володіє усіма правами щодо захисту своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства.
4.2. Учасник може змінити/доповнити персональні дані, а також заблокувати власний Рахунок (знищити, знеособити або припинити обробку даних) через надані Організатором канали комунікації.
4.3. Учасник надає Організаторові або Партнеру Програми від імені Організатора право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру про Програму чи Партнера Програми поштою, електронною поштою, телефоном та/або SMS та/або Viber.
4.4. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за переліченими вище комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора.
4.5. Учасник несе відповідальність за своєчасне інформування Організатора про зміну телефону та інших персональних даних.
5. Нарахування Бонусів
5.1. Якщо інше не передбачено правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми, щоразу для нарахування Бонусів при здійсненні покупки товарів (послуг) в Точці продажу Партнера Учасник повинен пред’являти Ідентифікатор лояльності Програми (до закриття трансакції; нараховані за покупки товарів (послуг) Бонуси реєструються і підсумовуються на Рахунку Учасника.
5.2. За загальним правилом, Бонуси нараховуються згідно з визначеними Програмою умовами при розрахунку за покупку товарів готівковими коштами чи банківськими картками. Інформація про схеми нарахування розміщується в Точках продажу Партнерів, а також поширюється через інші канали комунікацій. Нарахування Бонусів може здійснюватись також у порядку, визначеному правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми.
5.3. Бонуси нараховуються за умови здійснення не більше чотирьох транзакцій в день в точках продажу Організатора та/або Партнера за погодженням з Організатором.
5.4. У випадку бажання Учасника Програми повернути товар, у зв’язку з придбанням якого на Рахунок Учасника були нараховані Бонуси на умовах, визначених цими Правилами, таке повернення здійснюється відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур, встановлених Організатором та/або Партнером Програми, при цьому відповідна кількість раніше нарахованих у зв’язку із придбання такого товару Бонусів списується з Рахунку такого Учасника.
6.1. Бонуси не є і не можуть бути засобами платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу.
6.2. Нараховані Бонуси не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і виплачені Учасникові готівковими коштами.
6.3. Організатор не несе відповідальності за сплату Учасником податків і виконання зобов’язань, пов’язаних з участю в Програмі.
6.4. Бонуси, не використані Учасником для отримання Винагороди (або на умовах окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми) протягом одного року з моменту їх нарахування на Рахунок, будуть вважатися протермінованими і списуються з рахунку Учасника
6.5. У випадку, якщо відбулося не авторизоване Учасником списання Бонусів, Учасник зобов’язаний повідомити про це Організатора шляхом звернення на Гарячу лінію Програми:
6.5.1. протягом 14 календарних днів з моменту такого списання Бонусів, за умови що Ідентифікатор лояльності Учасника не був втрачений і
6.5.2. протягом 24 годин з моменту власної останньої трансакції з використанням Ідентифікатора лояльності, якщо Ідентифікатор лояльності Учасника втрачено.
Організатор не може гарантувати повернення на рахунок Учасника списаних без відома Учасника Бонусів.
Списання Бонусів здійснюється із використанням зареєстрованого в Програмі номеру мобільного телефона Учасника.
7.1. Організатор не несе відповідальності за якість товарів які реалізуються Партнерами Програми.
7.2. Для вирішення спірних питань Учасник повинен звернутись до Організатора та пред’явити чек, що підтверджує придбання відповідного товару . Організатор залишає за собою право дати відповідь на звернення Учасника протягом 30 днів.
7.3. Програма є довготерміновою.
7.4. Правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми можуть бути передбачені винятки з цих Правил.

Вітаємо в системі електронних замовлень сайту "Аптека Копійка"!

Даний сервіс створений для швидкого пошуку медикаментів, предметів медичного призначення, лікувальної косметики та іншої продукції, що є в асортименті аптечної мережі. За допомогою цієї системи Ви можете замовити необхідні Вам товари в аптеці, що має найзручніше місце розташування.

Реалізація товарів за допомогою даного сервісу здійснюється за умови самостійного вивезення, оскільки на сьогодні це єдино можливий варіант доставки лікарських засобів, дозволений законодавством України.

ВІДПУСК ПРЕПАРАТІВ РЕЦЕПТУРНОЇ ГРУПИ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЛИШЕ ЗА РЕЦЕПТОМ ЛІКАРЯ!

Для замовлення товару в нашій системі, Вам необхідно:

  1. У пошуковому рядку ввести назву препарату або її частину.
  2. Обравши необхідний препарат, натиснути кнопку "Де замовити" - з'явиться вікно, у якому міститься список аптек, в яких та за якою ціною даний товар є в наявності. Нижче цього списку є кошик Ваших покупок, в якому розкривається перелік обраних позицій. Також в цьому вікні є мапа, на якій зображені місця розташування аптек та ціна на обраний препарат. Натиснувши на позначку аптеки, Ви побачите графік роботи та її телефон. Повернутися до режиму зображення цін можна, натиснувши на хрестик в правому верхньому кутку.
  3. Обравши аптеку, вкажіть необхідну кількість товару, натискаючи плюс для його збільшення та мінус — для зменшення відповідно. Натисніть на зображення кошика для того, щоб додати обрану позицію. У кошику автоматично розкриється інформація про замовлення — сума, назва препарату та його кількість. Ви можете видалити певну позицію, якщо необхідно. Після додавання до кошику товару, Ви можете продовжити обирати товар, натиснувши кнопку "Закрити". Інформація про те, яка кількість товару та на яку суму знаходиться у кошику, буде відображатись у верхньому правому кутку. При виборі та додаванні іншої позиції до кошика, розкриється загальний перелік Ваших товарів, їхня сума та ціна. Ви можете коректувати список, видаляючи помилково додані позиції, натиснувши на іконку видалення позиції, що знаходиться праворуч від товару.
  4. При натисканні кнопки "Відправити замовлення", відкриється сторінка зі списком обраних Вами товарів, який Ви можете редагувати, змінювати кількість, видаляти позиції. Після того, як Ви натиснете кнопку "Відправити замовлення", відкриється форма відправлення замовлення, в яку необхідно ввести Ваші контактні дані — ім'я, номер телефону, адресу електронної скриньки та додаткову інформацію, якщо така є необхідною. Після заповнення усіх потрібних полів та натисканні кнопки "Відправити замовлення", розкриється вікно із номером Вашого замовлення.

Звертаємо Вашу увагу!!! Будь ласка, запишіть цей код, оскільки його необхідно буде повідомити співробітникові аптеки, в якій Ви будете отримувати замовлення. Без цього номеру отримати замовлення неможливо. Протягом 40 хвилин Ви отримаєте СМС повідомлення про його готовність.

Якщо протягом цього часу Ви не отримаєте СМС повідомлення, уточніть стан Вашого замовлення Ви можете за телефонами:

Ви можете отримати своє замовлення у вибраній аптеці протягом 48 годин з моменту підтверждення замовлення.

Адміністрація залишає за собою право на збільшення часу на обробку інтернет-замовлення.

Приємних покупок та будьте здорові!

Номер замовлення:

Якщо впродовж години з моменту, як Ви зробили замовлення, Ви не отримали СМС повідомлення про готовність Вашого замовлення, Ви можете отримати інформацію щодо стану замовлення за телефонами